måndag 3 april 2017

Försoning

Den judiske konstnären Marc Chagall hade det judiska folkets lindandeshistoria
i klart minne. Därför bestämde han sig för att hans sista stora arbete som konstnär
skulle vara att utsmycka en kyrka i hjärtat av Tyskland i en stad som bombats sönder
i krigets slutskede.
Chagall själv ville med sitt verk vända ryggen åt mörkret, och därmed bidra till att andra
människor kunde vända sig mot ljuset och framtiden.
Han var 89 år då han började med den stora uppgiften och då han avslutade de fantastiska
glasmålningarna 1981 var han 94 år.
Genom Chagalls enastående bilder har denna kyrka (S:t Stephan i Mainz) blivit  en
försoningens kyrka utan like. Att en judisk konstnär ville utföra sitt sista stora verk
i en tysk kyrka är ett vittnesbörd om försoning och om tro på kärlekens förvandlande kraft.
Chagall var nämligen övertygad om att människans ondska inte kan tillintetgöra kärleken
och inte kan hindra Gud från att nå sitt goda mål med skapelsen. Chagall blev 98 år och
hans tröstande ord till kommande släkten lyder: "Vi bör alltid berika livet med färger av
hopp och kärlek." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar