onsdag 3 december 2014

Hosianna, Davids son ...Georg Joseph Vogler

Psalm 105

Hosianna, Davids son, välsignad  vare han,
välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden, hosianna, hosianna.
Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn.

Psalmen är en tonsättning av Matt 21:9
"Hosianna Davids Son! Välsignad är han som kommer, i Herrens namn.
  Hosianna i höjden".
Den versen stå i berättelsen om när Jesus rider in i Jerusalem.
Folket hyllar honom med det rop som står citerat i vers 9.

Hosianna är ett hebreiskt ord som betyder "Hjälp (oss)!"
Hyllningsropet riktas först till Messias ("Davids son") och sedan till Gud
(" i höjden", jämför Luk 2:14  "Ära i höjden åt Gud").

Tonsättare är Georg Joseph Vogler son till en fiolmakare. Han fick en god musikalisk
utbildning. Han kom också att studera teologi och prästvigdes i Rom.
1775 bosatte Vogler sig i Mannheim, där han upprättade en musikskola.
Han kom till Stockholm 1786 och anställdes som kapellmästare vid Kungl Teatern,
en tjänst som han uppehöll fram till 1799.
Det var under sin tid i Stockholm han skrev musiken till adventshymnen Hosianna,
Davids son.

Text: Matt 21:9
Musik: Georg Joseph Vogler ca 1795

Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar