torsdag 4 december 2014

All världen stäm nu upp med fröjd ...


Psalm 106

Jerusalem, höj upp din röst och dotter Sion, fatta tröst.
Din konung kommer, och hans hand skall råda över alla land.

En sanningens och nådens tolk till världens konungar och folk,
han kommer, frid hans hälsning är, och kärleken hans spira bär.

Ett salighetens sändebud till jordens barn från jordens Gud,
han kommer, hoppet föregår, och glädjen följer i hans spår.

All världen stämme upp med fröjd:
Pris vare Gud i himlens höjd!
Välsignad blive jordens krets och mänskan bättrad och tillfreds.


Denna psalm har varit  nästan oförändrad i de tre utgivna psalmböckerna åren 1819, 1937 och 1986.
"Jerusalem, höj upp din röst och dotter Sion, fatta tröst". Jerusalem och dotter Sion står för
samma sak. Sion var från början namnet på en befästning, i den äldsta delen av Jerusalem,
Davids stad.

"Din konung kommer" i vers 1 syftar på Jesus som är Messias. Messias betyder "den smorde".
Detta syftade i GT ursprungligen på kungen, som smordes med helig olja.
Så småningom kom ordet Messias att övergå till att betyda den konung som man väntade
skulle komma och upprätta ett fredens rike i Israel.

Jesus är "ett salighetens sändebud till jordens barn från jordens Gud".

Text: Johan Olof Wallin 1813
Musik: Martin Luther 1539


Bild: Google

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar