lördag 24 februari 2018

Inför andra söndagen i fastan


Tema: Den kämpande tron

Psalm 358
"Han gick in i din kamp på jorden.
Gud tog plats i din egen gestalt.
Han kände din puls.
Han blev trött liksom du -
och han älskade dig överallt.

Han gick in i din sorg och längtan.
Han tog plats i din egen gestalt.
Han grät med din gråt.
Han blev ledsen som du -
och han älskade dig överallt.

Han gick in i din nöd och smärta.
Han tog plats i din egen gestalt.
Han bar på ditt kors.
Han blev plågad som du -
och han älskade dig överallt.

Han gick in med sitt liv på jorden.
Han tog plats i din egen gestalt.
Hans seger blev din.
Han var frestad som du -
och han älskade dig överallt.

Text: Arne H Lindgren
Melodi: Per Harling

Psalmen handlar om inkarnationen och Jesu identifikation med människan,
ett tecken på Guds kärlek.
Den gudsbild som dominerar i Lindgrens författarskap, dramatik, prosa och lyrik,
är gränsöverskridande kärlek och närvaro.
Rösten i psalmen riktar sig till ett du, den enskilda människan:"Han gick in i din kamp."
Genom det direkta tilltalet i psalmen inbjuds den enskilde sångaren eller lyssnaren
till identifikation. Med sitt enkla språk är psalmen lätt att ta till sig.

Bön
Gud, jag kämpar varje dag
med mitt liv.
Ofta vet jag inte vart jag är på väg.
Men jag ber dig, Gud,
glöm mig inte.
Jag vill vara din.

När jag går nedför trappan,
kom med mig
och gå med mig upp igen.
Du känner min längtan,
du vet att jag vill vara med dig
och leva det liv du ger.
Välsigna mig, Gud, välsigna mig.

Jesus säger: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag ska skänka er vila."  Matt 11:28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar