söndag 8 oktober 2017

Tacksamhet

Luk 17:11-19

Jesus botade tio människor som led av en svår sjukdom - "spetälska".
Bara en enda av dem  kom tillbaka och visade sin tacksamhet,
och när denne samarier gav röst åt sin tacksamhet, då steg han in i en ny gemenskap.
Att gå tillbaka med ett tack var att välja Jesus och bli beroende av honom.
Samariern förstod att i det beroendet låg själva friheten.
Han anade att den kraft han hade mött hade mer att ge honom, än kroppens hälsa.
Han ville se mera, få mera, komma närmare.
Därför vände han tillbaka och steg in i en ny närhet till Jesus.

1 kommentar: