lördag 9 september 2017

Inför söndagen ....

Dagens bön
Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek
och blev människa på jorden, stärk vår tro och öka vårt hopp,
så att vi fylls av din kärlek till den mänsklighet du älskar.
Amen

Teologen Jürgen Moltmann skrev år 1972:
"I en tid då en inre apati drabbar så många människor och
när framtiden ter sig mörk, bör vi återigen visa på hoppets horisont.
Vårt mänskliga hopp, det kristna hoppet och det kosmiska hoppet.
Utan hoppet och dess energi kommer vi inte att kunna lösa vår tids utmaningar.
Hoppet är hjärtats inspiration, trons glädje och kärlekens kraft."

Med dessa ord utmanar han oss som kyrka att fokusera på det viktigaste i vår tid:
klimatet, terrorhoten, fattigdomen och orättvisorna, övergreppen,
familjeupplösningen och ondskan.
Moltmann utmanar oss att fokusera på det avgörande och viktiga -
att Gud är hoppets Gud och att kyrkan förblir hoppets kyrka.
Platsen där hoppet kan överleva i världen.

Dagens Evangelium:
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem." Matt 7:12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar